Lokalizácia a trasovanie

 

Lokalizácia – trasovanie

Potrebujete sa napojiť na verejnú kanalizáciu? Chcete sa pripojiť na existujúcu kanalizáciu a neviete kadiaľ čo vedie? Žiadny problém. Máte poškodenú kanalizáciu a chcete opraviť len poškodenú časť? Presne vám to vyznačíme a nič zbytočne kopať nemusíte. Len to čo je potrebné.

Pri lokalizácii potrubia vysiela sonda, alebo kamerová hlava v potrubí rádiový signál 512 Mhz. Ten zameriame prístrojom NAVITRACK, ktorý okrem vytýčenia poškodenia, zameria aj presnú hĺbku poškodeného potrubia.

Z

Prečo MY ?

 

  • Overená firma
  • 20 ročné profesionálne skúsenosti v obore
  • Profesionálne, najmodernejšie vybavenie
  • Pracujeme s maximálnym ohľadom na poriadok počas i po práci

 

 

Kontaktné informácie

Banská Bystrica / Námestovo

BB – bb@krtkovanie.sk
NO – no@krtkovanie.sk

BB – +421 905 803 100
NO – +421 905 219 486

krtkovanie.sk